Kompjuteri i referohet komponenteve të ndryshme elektronike që janë të nevojshme për ju që të përdorni një kompjuter së bashku me komponentet hardware brenda në kompjuter.
Siç e dini kompjuteri (Pc) është i bërbërë nga disa Paisje.
Këto përfshijnë:
* Kuti kryesore kompjuter (Pc).
* Ekrani ose anglisht (Monitor) * Tastiera ose anglisht ( keyboard)
* A mouse * Speakers * Një printer
Ne do flasim me gjërë për paisjet e Kompjuterit në një nga artikujt më poshtë. Ose në volume te tjera te gazetës sonë.

Meriman Braha ©www.merbraha.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *