Harta e vitit 476, shqiptarët janë pasardhës të drejtpërdrejtë të Ilirëve

Nga Gjon Keka

Harta e vitit 476, sikur që shihet aty në vendin ku edhe kam nënvizuar e që sot quhet Shqipëri, aty ishin Ilirët sipas emërtimit në hartë Ilirikum. Kjo në fakt tregon se arbërorët të quajtur më pas shqiptarët janë pasardhës të drejtpërdrejtë të Ilirëve.

Harta është nxjerrë nga Atlasi i vitit 1900 të A. Baldamus dhe E. Schwabe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *