Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - xeni

Pages: [1]
1
Shkollat e Mesme / Fotografi te cmuara nga shkolla e mesme e juaj.
« on: October 14, 2007, 02:53:51 PM »
Hi there !

Dua thjesht te hap kete teme per te terhequr vemendjen e te gjithe atyre qe akoma kane ne shtepi fotografi te cmuara te viteve te shkolles se mesme dhe te gjimazit ne te cilin kane qene.

Nuk do te ishte me interes qe te ndanit me te tjeret ato kohe te arta te gjimnazit tuaj..?

take care xeni

Pages: [1]